Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

эрдэмтэ ламанарнай

20 марта 2012
эрдэмтэ ламанарнай
эрдэмтэ ламанарнай

 

Догно нютагай эрдэмтэ ламанар.

 

Эхэ нютагаймнай омогорхол –

Эрдэмтэ, суута ламанарнай

 

Һаарамба Цыреторов Бальжи – Нима Бадмаевич 

(1903 – 1974) 

 

Тайга шэлэһээ эхитэй

Тохойрон урдаа Догномни

Түбэдһөө бусажа ерэһэн

Тахилымнай арюудхаа Нима лэ. 

 

 

Дорюун бэрхэ хүбүүдтэй
Догно нютагнай hайхан даа.
Дэмбэрэлтэ хэрэг бүтээhэн
Дээдын ламанарнай гайхал даа

 

Базарай Шойдогой Агваан – Нима,

гэбшэ, эмшэ лама

 

Арсатай тайгаһаа эхитэй

Аргаахан урдаа Догномни

Арюудхан манаа орхиһон

Агваан Нимын сэржэмтэй

  

 Алдар суута хүбүүдтэй

Ара Догномнай hайхан даа
Арюун хэрэг бүтээhэн
Агуу ламанарнай байхал даа.

 

Дугарай Сэбээнэй Чимит-Доржи –

габжа лама – Мүнхэ ламын багша

 

Шэлэ тайгаһаа эхитэй

Шэлжэн урдаа Догномни

Шэгэмүүниин шажанай эрхитэй

Шэмэд габжын сэржэмтэй

 

 

Олоной хэрэгэй түлөөдэ

Оролдоо манай ламанар.
Оронойнгоо эрхэ сүлөөдэ  

ойлгуулаа ухааемнай заhан.

 

Цыбиков Мунко Зодбоевич.
(1909 – 1992) 

Минии тоонто нютагни

Мэлмэрэн урдаа Догномни

Мүнхэ шэрээтын заяаһан

Мүнөө һэргээһэн шажамнай

                                   

 

Зүблэлтэ засагай үедэ

зүдэрөө тэдэ ГУЛАГ – аар
гэртээ бусажа эдэмнай
Гэрэлтэ номнолоо ойлгуулаа.

 

Эдэ шүлэгүүдэй автор Бато – Очир Цыренов болоно.

 

Жанчипова Бадма – Ханда Могломовна зохёон бүтээбэ.

Догно нютагай эрдэмтэ ламанар.

 

Эхэ нютагаймнай омогорхол –

Эрдэмтэ, суута ламанарнай

 

Һаарамба Цыреторов Бальжи – Нима Бадмаевич 

(1903 – 1974) 

 

Тайга шэлэһээ эхитэй

Тохойрон урдаа Догномни

Түбэдһөө бусажа ерэһэн

Тахилымнай арюудхаа Нима лэ. 

 

 

Дорюун бэрхэ хүбүүдтэй
Догно нютагнай hайхан даа.
Дэмбэрэлтэ хэрэг бүтээhэн
Дээдын ламанарнай гайхал даа

 

Базарай Шойдогой Агваан – Нима,

гэбшэ, эмшэ лама

 

Арсатай тайгаһаа эхитэй

Аргаахан урдаа Догномни

Арюудхан манаа орхиһон

Агваан Нимын сэржэмтэй

 

 

 

 

Алдар суута хүбүүдтэй
Ара Догномнай hайхан даа
Арюун хэрэг бүтээhэн
Агуу ламанарнай байхал даа.

 

Дугарай Сэбээнэй Чимит-Доржи –

габжа лама – Мүнхэ ламын багша

 

Шэлэ тайгаһаа эхитэй

Шэлжэн урдаа Догномни

Шэгэмүүниин шажанай эрхитэй

Шэмэд габжын сэржэмтэй

 

 

Олоной хэрэгэй түлөөдэ

Оролдоо манай ламанар.
Оронойнгоо эрхэ сүлөөдэ  

ойлгуулаа ухааемнай заhан.

Цыбиков Мунко Зодбоевич.
(1909 – 1992) 

Минии тоонто нютагни

Мэлмэрэн урдаа Догномни

Мүнхэ шэрээтын заяаһан

Мүнөө һэргээһэн шажамнай

 

 

 

Зүблэлтэ засагай үедэ
зүдэрөө тэдэ ГУЛАГ – аар
гэртээ бусажа эдэмнай
Гэрэлтэ номнолоо ойлгуулаа.

 

Эдэ шүлэгүүдэй автор Бато – Очир Цыренов болоно.

 

Жанчипова Бадма – Ханда Могломовна зохёон бүтээбэ.

Догно нютагай эрдэмтэ ламанар.

 


Автор: badmachanda
Просмотров: 18322

Дополнения

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -