Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Баянгол

Баянгол

Баргажанай нугын Баянгол,
Бүгэдэ арадаймнай һайхан нютаг,
Баян байгаалитай үзэсхэлэнтэ нютаг,
Бахархан омогорхомо нютаг.

Хойнонь Барханай орьел үндэрнүүд,
Харуулда зогсоһон Баатарнууд,
Хормойгоорынь Баргажан гол
Хүрьһэтэ газараа ундалуулһан.

Урда таладань нэмжээрэн нэлыһэн,
Үбэлшье зуншье ногоохон
Үзэсхэлэнтэ Икадай хаданууд,
Үнэр баян нютагай шэмэгүүд.

Хабсагайн дундаһаа эршэтэйгээр
Харьялан урдаһан Онео гол,
Хүйтэн уһанайнь хүсэ шадал
Хабсаран Баргажантаяа ниилэдэг.

Хара уһан гэжэ нэршэһэн нурнууд
Хөөлэнти сурхайнуудаар элбэг,
Хадалан нугануудынь сэсэглэхэдээ
Хүнэй зүрхэ сэдьхэл баясуулдаг.

Үржилэй уужам талануудаар
Урда сагһаа адуу мал бэлшэдэг,
Соелой хужартай ногоонинь
Садхаадаг хонидоо баялигаа арбидхан.

Үргэн Хүнтэй арадай дуунда
Үеын үедэ магтаал болон зэдэлдэг,
Үни сагай элинсэгэймнэй дасан
Үри хүүгэдтэмнай һэргэн бусадаг.

Баргажанай нугын Баянгол,
Бүгэдэ арадаймнай һайхан нютаг,
Баян байгаалитай үзэсхэлэнтэ нютаг
Бахархан омогорхомо нютаг.

 

Просмотров: 1594

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -