Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Һоед угсаатанай уулзалга

Һоед угсаатанай уулзалга
Сайт Окинский район Бурятия

 

Ахын аймагай Сорог һууринда һоёд гэһэн түүрэг үндэһэтэй Ахын угай түлөөлэгшэдэй уулзалга үнгэрөө.

«Аха» гэһэн аймагай сониной харюусалгата секретарь Октябрина Дашеева уулзалга бяар ёһололой оршон байдалда нээбэ.

- "Үндэһэгүйгөөр үрмэдэһэншье ургадаггүй" гэжэ арадай сэсэн үгэ байдаг. Хүн бүхэн өөрынгөө үндэһэ, өөрынгөө гэр бүлын түүхэ заатагүй мэдэхэ ёһотой. Хэр угһаа хойшо манай угсаатан уг гарбалайнгаа холбоо нянгин гамнажа, сэгнэжэ, угаараа дамжуулжа, омогорхожо байгаа. Энэ тон шухала хэрэг. Тиимэһээ мүнөө сагта өөрынгөө бүлын түүхэ, уг гарбалай үндэһэ шэнжэлхэ угаа хэрэгтэй үйлэ гээшэ, – гэжэ Октябрина Жаповна онсолон тэмдэглээ.

«Хаас» гэһэн урдын түүрэг угай түлөөлэгшэ, Елена Ламажаповна Ринчинова наһанайнгаа нүхэр Илья Ринчиновичтай сугтаа  олон жэлнүүдэй туршада угайнгаа нюуса шэнжэлэн шудалдаг юм. Архив, түүхэтэ дансануудта аха дүүнэр тухай мэдээсэлнүүдые бэдэрнэ, дээдын ехэ угайнгаа һабагша мэдэхэ хүн зонтой хөөрэлдэнэ, бэдэрэлгын һонирхолтой ажал ябуулна. Елена Ламажаповна шэнжэлэлгын ажалайнгаа хугасаада олоһон мэдэһэн һонин мэдээсэлнүүдээрээ хубаалдаба.

Мүн тиихэдэ, Дулма Сыреновна Торпинкеева, Галина Валентиновна Балданова, Наталья Дыжитовна Самаева, Надежда Владимировна Доржиева, Венера Бальжинимаевна Мунконова, Оюна Нимаевна Наханцакова, Дари Нимаевна Ундаева, Дышена Цырен-Доржиевна Цыбикова гэгшэд өөһэдынгөө уг гарбал тухай һонин мэдээсэлнүүдые дуулгаба.

Дулаахан  оршон байдалда уулзалгада ерэгшэд һоёд угай түүрэг нэрэ обогуудай түүхэнүүдтэ танилсаба, аха дүүнэрээ дурсабад, урдын угсаатанайнгаа болон өөрын ажаһуудалай һонирхолтойшье, энеэдэтэйшье ушарнууд тухай хөөрэжэ хубаалдаба. Элидхэл гэгшэд түрэл гарал тухай хөөрэхэдөө видео буулгабари, гэрэл зурагуудаар танилсуулга хээ.

Иимэ уулзалга хабаадагшадые өөрынгөө угай түүхэ хадагалагша болгоно.Угайнгаа түүхэ мүргүйгөөр үгы болохогүйн тула ерээдүйн үри һаданартаа угайнгай түүхэ хадагалан дамжуулха арга бии болгуулна гээшэ. Юундэб гэхэдэ, нютаг зонойнгоо өөрынгөө угай түүхэ һонирхолтойгоор түүрээжэ, хөөрэжэ, омогорхон байхада, шагнагшад бүхэн өөрынгөө угай түүхэ баһал һэргээхэ хүсэл мэдэрхэл ёһотой ха юм даа.

Автор: Модератор
Просмотров: 228

Дополнения

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Зурхай на сегодня

Прогноз на 2023 год
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2023 год. 2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы. Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспос

Лунный календарь
Июнь 2024

     
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23

Июль 2024

1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
    

Самое читаемое

Завтра в Улан-Удэ открывается Международная турвыставка
В Улан-Удэ, с 31 мая по 1 июня ждет гостей популярная Международная туристическая выставка "BaikalT
В Окинском районе прошел Межрегиональный горный фестиваль
Вершина Мунку-Срдык всегда манит своих поклонников и ценителей. Вот сейчас, весной 2024 года, снов

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -