Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Түрэлхидые түрэл хэлэндэнь һургаха

Түрэлхидые түрэл хэлэндэнь һургаха
Борис Балдановай гэрэл зураг

 

Буряад Уласта үхибүүдые балшар бага наһанһаа түрэл хэлэндэнь һургаха талаар ажал яһала үндэр хэмжээндэ ябуулагдана гэхэдэ, алдуу болохогүй. Улаан-Үдэ хотын «Номина» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлиг жэшээлмэ түсэлнүүдые энэ талаар эмхидхэнэ гээшэ. Хүүгэдэй «Номина» сэсэрлигтэ һүүлэй үедэ ганса үхибүүдые бэшэ, мүн түрэлхидыень буряад хэлэндэ һургажа, ёһо зан­шалтай танилсуулжа эхилээ. «Эр­дэни» гэһэн ниигэм байгуулаад хүдэлнэ. Дүй дүршэлөөрөө хубаал- дажа, буряад хэлэ заадаг хотын хүмүүжүүлэгшэдые болон багшана­рые тэдэ уриһан байна. Тус хэмжээ ябуулга Сагаан һарын һайндэртэ да­шарамдуулагдаа. Сэсэрлигые даагша Оюна Санда­ковагай хэлэһээр, монолингвальна аргаар үхибүүдые һургаха түсэлдэ «Номинын» 4 бүлгэм оронхой, амжалтатайгаар ажалаа ябуулна.

- Багшанарһаа үлүүгээр үхибүүдээ һургаха гэһэн түрэлхидэй тоо олон болоно. Тэдэнэй тоодо ондоо үндэһэ яһанай хүнүүд тоологдоно. Жэшээл­бэл, манай сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзүүлхэ дуратай татаар, армян яһатан бии. Эдэмнай манай түсэлнүүдые дэмжэжэ, ходо ерэжэ, хүүгэдтэйгээ адли хабаадалсажа, хүхилсэжэ бай­даг. Ганса үгэнүүдые сээжэлдүүлээд үлэшэхэ бэшэ, мүн ёһо заншалтай танилсуулнабди, элдэб наадануу­дые дурадханабди. Бүхы талаараа соёлтой, түүхэтэй танилсажа байг лэ. Иимэ ушараар «Эрдэни» гэһэн түрэлхидэй ниигэм байгуулха талаар хүдэлнэбди, - гэжэ Оюна Сандакова хөөрэнэ.

Уригдаһан багшанар болон хүмүүжүүлэгшэд үхибүүдтэй харил­саа холбоотойгоор энэ үдэр хүдэлөө. Булта дүрбэн түсэлдэ хабаадалсаһан байна.

     Буряад хэлээ, ёһо заншал мэдэл­гээр интерактивна наадан эндэ зохёогдоһон байна. Үхибүүдтэйгээ хамта түрэлхид һонирхолтой асуу­далнуудта харюусажа, Буряад орон тухай эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлнэ.

- Үхибүүн бүхэнэй ухаан бодолые, бэлиг шадабариие улам саашань хүгжөөхэ гэһэн зорилго сэсэрлиг бүхэндэ табигдадаг гээшэ. Эдээнһээ гадуур буряадаараа ойлгодог, дуу­гардаг үхибүүднай олон болог лэ гээд ябанабди, - гэжэ Оюна Сандако­ва тобшолно.

Автор: Модератор
Просмотров: 991

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Зурхай на сегодня

Прогноз на 2023 год
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2023 год. 2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы. Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспос

Лунный календарь
Май 2024

  
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
1
9
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
31
23
  

Июнь 2024

     
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23

Самое читаемое

Предприниматели Бурятии обучались малому бизнесу
Занятие бизнесом для жителей Бурятии дело новое и сопряжено с множественными проблемами. Как начат
В Кабанском районе Бурятии появился отличный шанс для картофелеводов
Глава Бурятии сообщил в своем телеграм-канале, что в Кабанском районе селе Быково открыли картофелех
В Окинском районе прошел Межрегиональный горный фестиваль
Вершина Мунку-Срдык всегда манит своих поклонников и ценителей. Вот сейчас, весной 2024 года, снов

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -