Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Анаа дасанда засаг түрын анхарал табигдаба

Анаа дасанда засаг түрын анхарал табигдаба
Борис Балдановай гэрэл зураг

Анаа дасанда анхарал табигдаба

Анаагай дасаниие һэльбэн шэнэлэлгын асуудал  2024 оной “Соёлой хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программада оруулха тухай мэдүүлгэ эльгээгдээ. Энэ ушараар Арадай Хуралай һунгамалнууд Анаа дасан ерэжэ, нүүдэл суглаа үнгэргөө.

- Гүрэнэй түүхэтэ хүшөөнүүдэй тоодо ороһон Анаа дасанай байра байдалтайнь танилсаабди. Өөрын нюдөөр ерэжэ хараһанай удаа, ехэл хүлгөөтэй асуудал болоод байна гэжэ хэлэмээр. Хэды тиигэбэшье, ехэ ажал хэгдэнхэй. Һандархай Согшон дуганиие шэнээр бодхоохо ажалай түсэблэлгэ хэгдээд байна. Соёлой уг баялигые хамгаалдаг гүрэнэй хорооной мэргэжэлтэд федеральна албанайхидтай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэ. Иигэжэ бултын ашаар энэ ажалнай түргөөр бүтээгдэхэ бэзэ гээд найдагдана. Бидэшье, Арадай Хуралай Зүблэлдэ энэ асуудалые хэдэн талаһаа хаража үзэхэбди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Виталий Лыгденов хэлэнэ.

Аяар 1971 ондо гүрэнэй хамгаалгын хүшөөнүүдэй тоодо Анаа дасан оруулагдаһан байна. Иимэ тогтоол Буряадай АССР-эй министрнүүдэй эблэл абаһан юм. Һүүлшын байдалаар хамгаалгын тоодо ганса Согшон дуган ороно бэшэ, мүн шулуун хашаа, дэргэдэхи 108 субарга оруулагданхай.

- Анаа дасан бүхы хори буряадуудай гол дасан болоно гэхэдэ, алдуу болохогүй. Үшөө Ород гүрэнэй 2 дугаар Екатерина хаанай Бандида хамба ламын тушаал байгуулха тухай захирал табиһан үеһөө хойшо Хориин тала дайдада энэ дасан уялгаяа дүүргэжэ байһан. Хэдэн зуун жэлэй хугасаада гэгээрэлэй, эрдэм һуралсалай, шүтөөнэй тон ехэ газар гээд тоологдоно. Тиимэһээ дасанай Согшон дуган һэргээхэ зорилготойбди, - гэжэ Анаа дасанай шэрээтэ Лэгсэг лама мэдүүлнэ.

 

Үшөө хэды саг соо Анаа дасан тухай шиидхэбэри абтахаб гэжэ мэдэгдэнэгүй. Бүхы дээрээ һэльбэн заһабарилгын ажалда 160 сая түхэриг мүнгэн хэрэгтэй.

Автор: Модератор
Просмотров: 1239

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Зурхай на сегодня

Прогноз на 2023 год
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2023 год. 2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы. Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспос

Лунный календарь
Май 2024

  
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
1
9
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
31
23
  

Июнь 2024

     
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23

Самое читаемое

Предприниматели Бурятии обучались малому бизнесу
Занятие бизнесом для жителей Бурятии дело новое и сопряжено с множественными проблемами. Как начат
В Кабанском районе Бурятии появился отличный шанс для картофелеводов
Глава Бурятии сообщил в своем телеграм-канале, что в Кабанском районе селе Быково открыли картофелех
В Окинском районе прошел Межрегиональный горный фестиваль
Вершина Мунку-Срдык всегда манит своих поклонников и ценителей. Вот сейчас, весной 2024 года, снов

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -