Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Новости Бурятии и Улан-Удэ

Габьяата малай эмшэн

Габьяата малай эмшэн
личный архив

Буряадай  Уласай малай эмнэлгын албанай 100 жэлдэ зорюулагдаһан  баяр ёһололой хэмжээндэ эрхимэй эрхимүүдые тэмдэглэбэ.

Эрхимүүдэй нэгэн Хэжэнгын аймагай Могсохон нютагай малай эмшэн Янжима  (Намсараева) Лубсанова Буряад Уласай габьяата малай эмшэн гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. Янжима Цыреновна 1987 ондо Буряадай Гүрэнэй Хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргээд, түрэл Могсохон нютагаа бусаһан юм. Нютагайнгаа хүдөө ажахыда  хүнгэн бэшэ мэргэжэлэйнгээ эхин харгын алхамуудые хэһэн. Тэрэ сагта байдал хубилжа, томо ажахынууд түхэлөө һэлгэжэ, хамтын малшье үсөөрөө һааб даа. 2004 ондо Янжима Лубсанова  аймагай ветеринарна станциин Могсохоной таһагта малай эмшэнээр ажалда ороһон намтартай.

Могсохондо  243 үмсын ажахынууд болон 8 гүүртэ дээрэ хамта дээрээ бодо мал 1963 толгой, 324 адуун, 1952 хони ямаад гэжэ бүридхэгдэнхэй. Эдэ бүгэдэ малай бэе махабад энхэ элүүр байлгаха, элдэб халдабарита үбшэн дэлгэрүүлэнгүй, һүжэрүүлэнгүй һэргылэмжын болон эмнэлгын ехэ ажал  малай врач Янжима Цыреновна  фельдшер Дашима Цыденоватай суг хамта ябуулдаг.  Мал үбдөөб гэжэ хэлэхэ бэшэ, гэнтэл муудаһан бэеын тэнхэйгээр ямар үбшэнтэй байһыень шалгаха, элирүүлхэдэ бэлэн бэшэ. Илангаяа һүүлэй сагта малай элдэб халдабариин үбшэн дэлгэрэн һүжэржэ тарадаг болонхой. Энэ үйлэ һэргылжэ, усадхаха ажалынь үдэр бүриин тэмсэл.

Янжима Лубсанова нэгэл ажалдаа 36 жэлэй туршада ажаллана. Наһанайнгаа амаралтада гараад байтараа, һөөргөө ажалдаа бусаха баатай болоо.

  • Ушар юуб гэхэдэ, малай эмшэнээр ажаллаха хүнүүд нютагтамнай үгы бшуу. Залуушуул хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргэбэшье, хүдөө нютагаа бусанагүй. Энэ гүрэн соохи бүхы хүдөө ажахынуудай орёо шиидхэгдэхээр асуудал гээшэ. Саашадаа, юун болохоб, - гэжэ дүй дүршэлтэй малай эмшэн һанаата болоно.

Суг хүдэлжэ ябаһан дунда мэргэжэлтэй ажалшан Дашима Владимировна баһал табинайнгаа хорёо руу шэглэнхэй.  Хэзээ нэгэтэ эдэ хоёр эдэбхитэй, ажалша бэрхэ эхэнэр эмшэдые һэлгэхэ, эдэнэй дүй дүршэлэй ажал халаан абаха залуушуул олдохо гээшэ гү, мэдэхын аргагүй.

Өөрөө Янжима Цыреновна  хүдөөгэй ажалша бэрхэ айлай табан хүүгэдэй гурбадахинь боложо түрэһэн юм. Түрэһэн  эжынь, Надежда Балдандоржиевна эдир залуухан наһанһаа хонишоноор ажаллаһан, хонин бригадын бригадир болоһоор, зоотехник мэргэжэлтэй болоһон юм. Хара ажалһаа сухарихагүй,  эсэхэ суухаяа мэдээгүй, хамтын ажалай түлөө улайгаараа орожо, үнэн сэхээр түрэл колхоздоо хүдэлһэн  үндэр 84 наһатай Надежда эжы  мүнөө үхибүүдтээ буурашагүй жэшээ болон ажаһууна.

Гэрэл зураг дээрэ: Засагай Газарай дээдын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Янжима Лубсанова

Автор: Модератор
Просмотров: 1904

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить новость

Зурхай на сегодня

Прогноз на 2023 год
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2023 год. 2023 год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы. Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспос

Лунный календарь
Июнь 2024

     
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23

Июль 2024

1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
    

Самое читаемое

Завтра в Улан-Удэ открывается Международная турвыставка
В Улан-Удэ, с 31 мая по 1 июня ждет гостей популярная Международная туристическая выставка "BaikalT
Журналист из горной Оки продвигает родной край
Журналист Буряад ФМ Туяна Дондокова с любовью ведет рассказ о земляках и родном крае, горном Окинск

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -