Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Хошун-Узур

Скульптура орла
Юрта для борцов
Хошун - Үзүүр – манай нютаг Холуур омог суутай юм. Хонгор, холшор залу нүхэд, Хонгёо ог соом дуутай юм. Хамтынхүсэн, манайхүсэл. Хамагзомнайжаргалтай.   Баруун Булаг – манай нютаг, Байгаалиһаа түшэгтэй. Багын эбтэй үеын нүхэд, Баабай эжын хэшэгтэй. Хамтын хүсэн, манайхүсэл. Хамаг зомнай жаргалтай   Харгааһата – манай нютаг, Халюун дулаан дайдатай. Хани олон үеын нүхэд, Харюултайдаа, найдамтай. Хамтын хүсэн, манай хүсэл. Хамаг зомнай жаргалтай.

Летопись

Хошун-Узур
12.04.2013
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Очиров Сергей Цыдендамбаевич
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОШУН-УЗУРСКОЕ»
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Дамбаев Дашибыл Дамбаевич
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Гармаева Дарижаб Гармаевна
01.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Путешествие по литературной Мухоршибири
25.02.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Родословная Будажаповой Баярмы
30.01.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Добавить материал

Популярное


Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -