Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Хошун-Узур

Скульптура орла
Юрта для борцов
Хошун - Үзүүр – манай нютаг Холуур омог суутай юм. Хонгор, холшор залу нүхэд, Хонгёо ог соом дуутай юм. Хамтынхүсэн, манайхүсэл. Хамагзомнайжаргалтай.   Баруун Булаг – манай нютаг, Байгаалиһаа түшэгтэй. Багын эбтэй үеын нүхэд, Баабай эжын хэшэгтэй. Хамтын хүсэн, манайхүсэл. Хамаг зомнай жаргалтай   Харгааһата – манай нютаг, Халюун дулаан дайдатай. Хани олон үеын нүхэд, Харюултайдаа, найдамтай. Хамтын хүсэн, манай хүсэл. Хамаг зомнай жаргалтай.

Летопись

Гунга Гомбоевич Чимитов
Гунга Гомбоевич Чимитов
20.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Цыбикмитов Зоригто Лубсанович
Цыбикмитов Зоригто Лубсанович
15.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна
Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна
12.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Семенов Бато Цырендондокович
Семенов Бато Цырендондокович
12.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Бальжинимаев Гэндэнжап Бадраевич
Бальжинимаев Гэндэнжап Бадраевич
05.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Цырен-Даши Доржиев
Цырен-Даши Доржиев
03.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Бальжинима Очиров
Бальжинима Очиров
03.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Бальжинимаев Бадра Очирович
03.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Зэгбэ Гомбожабай
Зэгбэ Гомбожабай
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
СЕМЁНОВ ЦЫРЕН – ДОНДОК СЕМЁНОВИЧ
СЕМЁНОВ ЦЫРЕН – ДОНДОК СЕМЁНОВИЧ
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Цыбанов Пагба Жамьянович
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Очиров Сергей Цыдендамбаевич
Очиров Сергей Цыдендамбаевич
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Гармаева Дарижаб Гармаевна
Гармаева Дарижаб Гармаевна
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Дамбаев Дашибыл Дамбаевич
Дамбаев Дашибыл Дамбаевич
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Эрдынеев Баир Ширипнимбуевич
Эрдынеев Баир Ширипнимбуевич
02.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Герасимова Елена Афанасьевна
01.03.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Бальжинимаева Екатерина Гомбоевна
23.02.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Санжиев Гурожап Санжиевич
23.02.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Цыренов Бальжинима Цыренович
23.02.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Эрдынеев Ширип-Нимбу Эрдынеевич
23.02.2012
 Республика Бурятия Мухоршибирский район Хошун-Узур
Добавить материал

Популярное


Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -