Республика Бурятия

Выбрать регион
ВойтиЗарегистрироваться
Логин
Пароль
Забыл пароль

Краеведческий портал

Районы

Самая интересная линия рода Дамбаевой Дугармы Дабаевны

14 февраля 2012

Минии уг гарбалай тyyхэhээ (Эгээл hонин зурлаа)

 

Дамбаева  Дугарма Дабаевна,  1947 ондо Хориин аймагай  Булам нютагта турэhэн, багша. Баабай – Дамбаев Даба Дубчинович.

Эжы – Гармаева Цыбикма Намсараевна.

Даба Дубчинович олон аха дyyнэртэй: Ширап-Самбу, Аюр, Цыбан-Дари, Цыремжит, Намжилма.

 

Хусын Цэбэгтэн Намжилмаае yргэжэ абаhан, oohэдoo эртэ наhа бараhан. Тиигээд Намжилма hooргoo тyрэhэн эжытэеэ, аха дyyнэртэеэ, тyрэлхидтэеэ мyнoo болотор харилсаатай.

Цыбикова Намжилма, нyхэрынь Базаров Содном, yхибyyдынь: Светлана – БГСХА академиин багша, Римма  - Буряадай габьяата зураашан, 32-дохи hургуулиин зурагай багша, Татьяна – социально-психологическэ факультедэй декан, БГУ.

 

Доржиева Римма Содномовна, нyхэрынь Доржиев Бальжинима Доржиевич – Россиин габьяата зураашан, гyрэнэй Буряад драмын театрай ахамад зураашан. yхибyyдынь: Доржиев Зорикто, ДОРЖИЕВА Аюна – «Информ-полис»  газетэдэ хyдэлдэг.

 

Манай баабайн тyрэhэн дyy Намжилма абгаймнай аша хyбyyн Зорикто Доржиев Хориин аймагай Булам нютагhаа гараhан hабагшатай, мyнoo орон нютагаа, Буряад республикэеэ бyхы дэлхэйдэ суурхуулна гээшэ.

 

Доржиев Зорикто Бальжинимаевич 1976 ондо Улаан-yдэ хотодо тyрэhэн. y99y-y996 онуудта Буряадай соел гэгээрэлэй училищидэ, 1996-2002  онуудта Красноярскын гyрэнэй зураашадай институдтэ hураhан.

 

Багаhаа онсо бэлигтэй байhандаа зурагуудаараа холуур мэдээжэ болонхой.

Выставканyyдынь:

 

2006, 2007 онуудта – Art Miati, США,  Америка.

2005, 2006 онуудта – Арт Манеж, Москва

2005, 2006 онуудта – галерея «Ханхалаев», Москва.

2006 он – Лос-Анджелес

2006 он – Тайвань.

2006 он – Art Expo, Нью-Йорк.

 

2004 он – Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай тyyхын музей, Улаан-yдэ.

2011 оной ноябрьда  Англиин эгээл ехэ музейдэ Зорикто Доржиевай «Талын тyyхэ» гэжэ ехэ выставка болоо. Манай Россиин посол Александр Яковенко выставка нээгээ. Англиhаа Зорикто Америкэдэ жэл бyри болодог «Арт-Ази» гэжэ ехэ hайндэртэ ошоhон байна.

 

Аша хyбyyнэйнгээ иимэ бэлигтэй, суутай болоhондо 85-тай Намжилма абгаймнай ехэл баясажа, гайхажа Улаан-Yдэ хотодо hуудаг.

 

ДАМБАЕВА  Дугарма Дабаевна,  удэшын hургуулиин багша.

Хори тосхон.

Автор: Moderator
Просмотров: 2745

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте
Добавить материал

Родное село
Цель портала - объединение всех кто любит свое село, у кого болит сердце за его будущее, кто не хочет забывать свои корни.
e-mail:
Яндекс.Метрика
Создание сайта -